Sahabat Sejati

Thursday, 1 March 2012

Bayar yuran guaman guna asnaf fisabilillah?

Soalan:

Apakah sebenarnya tarif fisabilillah pada pemberian asnaf zakat? Adakah ia luas sampai boleh digunakan untuk apa sahaja dengan menggunakan fisabilillah, hatta untuk membayar yuran guaman orang kaya-kaya pun boleh diambil wang zakat, bolehkah begitu? Saya amat ragu kerana saya adalah antara pembayar zakat agak banyak juga di Wilayah Persekutuan.

Jawapan:

FISABILILLAH adalah salah satu asnaf yang boleh menerima zakat. Tetapi kedudukan istilah itu dalam ayat yang berkaitan dengannya, adalah agak penghujung dan terkemudian.

Ertinya ianya bukan prioriti.

Istilah itu, ramai orang mengenalinya dengan makna 'di jalan Allah'. Makna asalnya bermaksud berjihad di jalan Allah, seperti berperang menentang musuh demi menegakkan agama Allah SWT, umum mengetahui sebagai perang fisabilillah.

Sabilillah membawa maksud berperang menentang musuh untuk menyebarkan Islam serta mempertahankannya, itulah makna yang disemuafakati ulama dengannya. Atau dengan lain bahasa, ulama berijmak mengharuskannya.

Seperti yang disebut oleh al-`Allamah Dr Yusof al-Qardhawi dalam kitabnya Fiqhuzzakaah, juzuk dua halaman 636 yang bermaksud: "Adapun memaknakan sabilillah itu dengan makna umum, yang bukan sahaja berjihad atau berperang di jalan Allah, masuk segala hal yang berkaitan dengan dakwah dan amalan kebaikan, seperti menunaikan haji, menuntut ilmu, menolong orang yang kena zalim dan sebagainya, ini tidak disemuafakati ulama. Ada yang kata boleh, ada yang kata tidak. Banyaknya yang mengatakan tidak diharuskan demikian itu.

"Apapun khilaf mereka, namun mereka bersetuju secara ijmak bahawa penerima zakat fisabilillah, mestilah orang faqir dan amat memerlukan bagi tujuan makruf dan bertaqarrub kepada Allah SWT."

Di dalam Mazhab as-Syafie, jelas di dalam Kitab al-Umm juzuk dua halaman 60, al-Imam as-Syafie sendiri menyebut maksudnya: "Dan diberi saham sabilillah kepada orang-orang yang berjihad (perang sabil) sama ada miskin atau kaya dan tidak diberi selain daripada mereka."

Imam an-Nawawi rah. menyebut dalam Kitab ar-Raudhah juzuk dua halaman 326 bermaksud: "Dan diberi kepada orang yang berperang, perbelanjaan daripada saham fisabilillah untuk keperluannya, termasuk keluarga yang akan ditinggalkannya sepanjang ketiadaannya."

Para fuqaha, secara keseluruhannya mengkhususkan fisabilillah itu, pada jihad di jalan Allah, sebagai jalan bertaqarrub kepada-Nya dengan hati yang ikhlas.

Adapun sama ada dibolehkan atau tidak wang zakat itu digunakan untuk membayar yuran guaman, jawapannya boleh, tidak salah, dengan syarat penerimanya faqir atau miskin.

Sekiranya orang itu kaya, maka mengapa diambil daripada wang zakat? Roh zakat, seperti yang disabdakan Rasulullah saw dalam hadis sahih baginda (mafhumnya): "Diambil zakat itu daripada golongan kaya dan diagihkannya kepada golongan miskin."

Oleh itu maka jelas, fisabilillah tidaklah begitu luas sampai digunakan pada apa sahaja perkara yang tidak disemuafakati ulama.

Lebih-lebih lagi dipergunakannya, bukan untuk menegakkan agama Allah. Malah kadang-kadang ia digunakan untuk menentang pelaksanaan hukum Allah SWT. Wallahua`lam.

Sumber: Bersama Dato Dr Harun Din

0 comments:

Post a Comment