Sahabat Sejati

Wednesday, 25 August 2010

CERAMAH PALESTIN AR-RAUDHAH

Menjadi umat yang prihatin dengan nasib saudara seagama. Hadir beramai-ramai...


“Sesungguhnya Jerusalem bukanlah milik orang Palestin sahaja, walaupun mereka adalah orang yang paling berhak terhadapnya, dan bukan pula milik orang Arab sahaja, walaupun mereka orang yang paling dituntut membelanya, tetapi Jerusalem adalah milik setiap Muslim dimana ia berada, di timur, di barat, utara dan selatan, baik dia sebagai pemerintah ataupun rakyat, baik dia seorang terpelajar ataupun buta huruf, kaya, miskin, lelaki, perempuan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

“Wahai umat Islam bangkitlah! Sudah tiba masanya untuk berjaga-jaga dan bersungguh-sungguh, loceng bahaya sudah berbunyi...! Jerusalem...! Baitul Maqdis...! Baitul Maqdis...! Baitul Maqdis...!” (Dr. Yusuf al-Qardhawi)

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (at-Taubah: 105).

0 comments:

Post a Comment