Sahabat Sejati

Monday, 12 December 2011

Ragu dengan pembelian rumah secara Islam


Soalan:

Ustaz, saya terjumpa dalam buku hadis Muslim (hadis 1459), hadis sahih yang bermaksud, “Jangan kamu membeli barang yang sedang dibeli orang lain.” Tetapi ini yang dilakukan oleh Islamic Bank (bank yang mengamalkan perbankan Islam), mereka beli rumah yang orang hendak beli, selepas itu menjual kepada pembeli tersebut. Tidakkah ini bertentangan dengan amalan Islam?

Jawapan:

HADIS yang anda nukilkan itu sebenarnya tidak lengkap. Versi yang lengkapnya adalah seperti berikut: Daripada Abdul Rahman bin Syumaasah meriwayatkan, bahawasanya dia mendengar Uqbah bin `Aamir r.anhum. berkata di atas mimbar, bahawasanya Rasulullah saw pernah bersabda (mafhumnya): “Seorang mukmin adalah saudara kepada seorang mukmin. Maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli barangan yang sedang dibeli oleh seorang mukmin yang lain. Dan tidak boleh meminang ke atas orang yang sedang dipinang oleh seorang mukmin yang lain, sehingga saudaranya itu menolaknya.” (Dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis 1414)

Hadis tersebut tidak sesekali melarang, apa yang anda sebut dalam amalan perbank Islam itu. Yang dilarang dalam hadis itu ialah, membeli sesuatu barangan yang sedang diuruskan pembeliannya oleh seorang pembeli untuk dirinya. Jika ada pembeli lain meminta barangan itu untuk dirinya pula, maka berlaku pertindihan pembelian, berlaku perebutan barangan, inilah yang dilarang dalam hadis di atas.

Nabi saw menyuruh kita menunggu sehingga pembeli pertama tadi menolak pembeliannya, maka apabila dia tidak jadi membeli, barulah pembeli kedua datang untuk menawarkan harga.

Begitu juga dalam soal peminangan seorang perempuan. Sewaktu seorang lelaki telah meminang seorang perempuan, maka tidak boleh seorang lelaki lain, datang meminang perempuan tersebut, kecuali peminangan yang pertama telah ditolak, terputus atai si peminang itu menarik balik pinangannya.

Bagi amalan perbankan Islam yang anda sebutkan, pembeli barang yang sedang diuruskan oleh seorang pembeli, lalu seorang lain membelinya, bukanlah berlaku pertindihan pembelian kerana bank membeli rumah itu bukan untuk dirinya atau untuk orang lain.

Malah bank menyerahkannya kepada pembeli yang tidak mampu membeli sesuatu barang atau rumah itu secara tunai. Maka bank menjadi perantara, menolong beli dahulu rumah tersebut dengan harga semasa (harga tunai) dan dijual semula kepada pemheli dengan harga tertangguh, atau dengan lain bahasa dijual dengan harga akan datang

Sistem ini dinamakan BBA atau Bai` Bitthaman `Aajil atau maknanya ‘jual dengan harga tertangguh’ (harga akan datang).

Penjualan seperti ini ada asasnya pada hukum syrarak. Ia harus dilakukan menepati syarat-syarat yang ditetapkan.

Justeru, tidak berbangkit sama sekali, apa yang anda sebut sebagai membeli rumah yang orang hendak beli.

Dari segi fizikalnya betul memang rumah itu hendak dibeli oleh seseorang, kemudiannya dibeli oleh bank. Tetapi untuk siapa bank membelinya? Jika dibeli rumah itu untuk diberi kepada orang ketiga, yang mengakibatkan pembeli pertama terlepas hak pembeliannya, maka itulah yang dilarang.

Akan tetapi jika bank tolong membelikan rumah itu bagi pihaknya (pembeli pertama), maka ia tidak dilarang.

Jadi apa yang berlaku dalam soal pembelian rumah oleh pihak bank bagi pembeli pertama, ia tidak bersalahan dengan kehendak hadis di atas. Wallahua`lam.

Sumber: Bersama Dato Dr Harun Din

2 comments:

Nazihah@Jiha said...

Alahmadulillah.ilmu baru.

abuikhwan said...

alhamdulillah semoga bermanfaat

Post a Comment