Sahabat Sejati

Thursday, 29 December 2011

Hukum atas nama menjual hutang

Soalan:

Saya telah memberikan hutang RM100 ribu kepada kawan saya sebagai modal perniagaannya dan sudah sampai masa untuk beliau membayarnya, tetapi beliau meminta tangguh. Lalu saya mendesaknya membayar walau dengan apa cara sekalipun, atas keperluan saya pula. Kawan kepada kawan saya itu datang bersama dengannya, berunding dan menawarkan kepada saya, agar hutang itu dijual kepadanya dan dia sanggup membeli hutang itu dengan harga yang sedikit kurang. Tetapi beliau sanggup membayarnya. Saya tertarik dengan tawaran itu, kerana boleh mendapat balik wang saya, walau pun sedikit kekurangan, tetapi lebih baik 'have something from get nothing'. Tetapi saya ragu. Boleh atau tidak saya menjual hutang itu kepada seseorang atas nama menjual hutang? Mohon perjelaskan.

Jawapan:

PERSOALAN anda tersimpul dalam permasalahan ekonomi Islam yang disebutkan sebagai 'al-bai`u daym' atau jual hutang.

Haruskah atau tidak bermuamalah dengan hutang yang dijadikan barang dagangan dan berjual beli dengannya.

Perbahasan hukum syarak tentang persoalan 'al-bai`u daym' ini, perlulah difahami terlebih dahulu bahawasanya ia bukan sekadar jual hutang yang difahami ramai, sebagai wang tunai yang dihutangkan kepada seseorang dan hutang itu hendak dijual kepada seseorang yang lain pula.

Ini adalah salah satu daripada jenis-jenis hutang yang termasuk dalam istilah 'al-bai`u daym'.

Hutang juga meliputi bayaran terhadap sesuatu jenis barangan yang ditangguhkan pada mulanya. Atau bayaran kepada sewa yang tertunggak. Atau ganti rugi yang perlu dibayar kepada keluarga mangsa kerana terlibat dalam sesuatu jenayah, seperti membunuh dengan tidak sengaja, ini disebut dalam istilah syarak sebagai 'arsy'.

Ganti rugi kerana kerosakan harta benda dan berbagai-bagai lagi. Ini semua dapat dikategorikan sebagai hutang.

Penjualan hutang yang saya kategorikan di atas, termasuk dalam persoalan yang berlaku terhadap diri anda, yang hendak anda jualkan hutang kepada seseorang, hukumnya tidak disemuapakati ulama.

Anda yang kata harus dan ada yang kata tidak harus. Ada yang kata harus dengan berbagai-bagai syarat.

Dalam Mazhab as-Syafie, secara umum ulama-ulama muktabarnya berpendapat, menjual hutang yang tersebut di atas kepada pihak yang ketiga, adalah harus (dibolehkan) dengan syarat, hutang tersebut 'tsabit' tanggungan pembayarannya dan terjamin untuk mendapat balik wang tersebut kepada pihak ketiga, meskipun memakan masa.

Semua yang terbabit disyaratkan berpuashati transaksi tersebut. Namun yang demikian, disyaratkan juga bahawa, pembayaran kepada belian hutang tersebut hendaklah dengan segera (tunai) tanpa bertangguh. Jika berlaku pembayaran tertangguh, maka akan berlaku pembelian hutang yang bertangguh, harga belian yang juga bertangguh, maka transaksi sedemikian tidak berguna.

Oleh kerana itu maka diharuskan pembelian balik hutang secara tunai.

Maksudnya, apabila berlaku transaksi sedemikian, maka masalah pembayarannya mesti secara tunai, harga tukarannya dengan wang tunai atau boleh juga bukan dengan wang tunai tetapi dalam bentuk barangan yang sama nilainya dengan wang tunai tersebut.

Dengan syarat wujud persetujuan dengannya dicapai oleh semua pihak, iaitu bersetuju hutang tersebut dilangsaikan secara tunai.

Maka merujuk kepada persoalan yang anda ajukan di atas, mengikut Mazhab as-Syafie, anda harus berbuat demikian atas nama transaksi penjualan hutang dengan belian tunai sama dalam bentuk tunai atau barangan. Ia harus menjadi harta yang anda persetujui bersama dan redha-meredhai.

Sebenarnya inilah transaksi perniagaan yang diamalkan dalam sistem perbankkan Islam yang terkandung dalam amalan 'akad' yang terkandung dalam 'mu`aawadzah maliyyah' (akad pertukaran harta).

Antara transaksi-transaksi yang terlibat adalah akad murabahah, akad ijarah, akad bai` bitahamin ajil', akad istisna' dan lain-lain. Semuanya, secara umumnya adalah harus, berpandukan kepada hujah-hujah syarak, yang dijelaskan oleh ulama-ulama muktabar dalam Mazhab as-Syafie. Wallahua`lam.

Sumber: Bersama Dato Dr Harun Din

1 comments:

Addien said...

Dari Abdillah bin Abi Rabi’ah r.a. ia berkata: Pernah Rasulullah s.a.w. berhutang dengan aku sebanyak empat puluh ribu (dinar atau dirham). Lalu datang kepadanya (orang memberikan) wang, maka diberikannya wang itu kepadaku, dan ia berkata: Mudah-mudahan Allah memberi berkah pada keluarga dan harta engkau. Hanya balasan pinjaman ialah puji-pujian (terima kasih) dan mengembalikannya.(Riwayat Nasaie’)

Post a Comment