Sahabat Sejati

Sunday, 17 July 2011

Tidak berhati-hati manusia dalam mencari rezeki

Telah bersabda Rasulullah saw:

"Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana pada zaman itu seseorang tidak akan mempedulikan lagi apa-apa yang dia dapatkan, apakah ia berasal dari yang halal ataukah dari yang haram." (Diriwayatkan oeh Thabrani dari `Urwah bin Zubair dan dari Anas. Telah berkata al-Haithami bahawa sanadnya adalah baik dan para perawinya adalah para periwayat hadis-hadis sahih.)

Zaman yang disebutkan ini telah pun berlaku, dan zaman ini merupakan zaman ketandusan rohani dan juga zaman materialisme. Sesuatu itu dipandang dengan nilai harta. Manusia berlumba-lumba untuk menumpuk-numpuk kekayaan. Masing-masing bercakar-cakaran untuk menempatkan diri di celahan kebendaan demi memenuhi kehendak nafsu yang menggila.

Ulama` menyatakan bahawa zaman ini berlaku kerana banyaknya tersebar kerosakan, meluasnya kejahilan, hilangnya rasa perikemanusiaan, tersebarnya rasuah dan riba, manusia semakin bakhil, harga barang-barang yang meningkat naik dan banyaknya berlaku bencana.

Maka seorang muslim yang keluar untuk mencari rezeki yang halal akan menemukan kesusahan, tanpa ada jalan keluar, sehingga ia mendapatkan harta yang haram dan ia menikmatinya dengan senang hati.

Barangkali hal inilah yang menyebabkan terhijabnya doa kita. Walaupun kita sentiasa berdoa tetapi susahnya doa tersebut dimakbulkan.

Rasulullah saw bersabda:

"Perbaikilah makanmu maka doamu akan mustajab." (Riwayat Thabrani)

0 comments:

Post a Comment