Sahabat Sejati

Tuesday, 5 July 2011

Pelaburan haram: Apa hukum terima wang Perkeso?

Soalan:

Fakta yang ada pada kita ialah Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso) ada saham besar dalam syarikat Carlsberg. Bolehkah ahli-ahlinya mengambil manfaat daripada wang tersebut, apabila mereka ditimpa musibah? Bagaimana pula hukum mereka yang bekerja dalam Perkeso itu mendapat gajinya?

Jawapan:

PERKESO adalah sebuah badan berkanun yang ditubuhkan antara lainnya bertujuan membela dan mempertahankan hak-hak pekerja.

Cara ia menjana kewangan adalah dengan terkumpulnya wang caruman pekerja, ia dilaburkan bagi mendapat keuntungan. Dari keuntungan tersebut ia akan dikembalikan kepada pekerja menurut peraturan daripada akta yang sedia ada, seperti membayar pampasan, ganti rugi dan sebagainya.

Tujuan Perkeso itu diwujudkan, jelas bagi tujuan kebajikan. Sepatutnya yang mengurus Perkeso itu melaburkan dana tersebut kepada kegiatan ekonomi yang halal, walaupun hasilnya tidak sebanyak hasil pelaburan sumber haram.

Pulangan yang halal, akan dikembalikan kepada pekerja daripada sumber yang halal. Ini adalah cara yang terbaik.

Akan tetapi, jika sekiranya dana terbabit dilaburkan ke syarikat yang jelas menjalankan kegiatan haram seperti yang anda sebut dalam soalan di atas, maka keuntungan yang diperolehi daripadanya, adalah haram.

Kerja yang dilakukan dengan melaburkan wang pekerja kepada dana yang haram, merupakan kerja yang diputuskan oleh peneraju atau pentadbir Perkeso. Maka merekalah yang bertanggungjawab di atas dosa keputusan terbabit. Pekerja dan mereka yang mencarum tidak terlibat. Maka dosa melakukan yang haram itu ditanggung oleh pihak yang terbabit membuat keputusan.

Sekiranya, pekerja tidak mengetahui wang mereka dilaburkan ke mana, sama ada haram atau halal, maka jelaslah pendapatan daripada Perkeso yang diberikan kepada pekerja, adalah pampasan yang harus atau baik sangka, wang mereka yang dilaburkan menerusi syarikat yang halal.

Pekerja mencarum kepada Perkeso, mereka berhak menerima pulangan seperti yang dikuatkuasakan di dalam peraturan. Oleh itu, pampasan yang berhak diterima adalah harus diambil ke atasnya, oleh ahli atau pekerja yang sah.

Yang nyata haramnya adalah kepada pembuat keputusan. Perkara yang haram, akan haramlah hasilnya.

Yang mendapat pampasan adalah harus kerana hak mereka sebagai penyumbang dana yang terikat dengan syarat-syarat tertentu.

Adapun hukum bekerja dalam Perkeso, adalah harus pada dasarnya kerana perbadanan tersebut pada zahirnya tidak diwujudkan untuk melakukan sesuatu yang haram. 'Core business'nya adalah tidak haram. Cuma sebahagian daripada aktivitinya adalah haram.

Sedangkan bekerja dalam bank konvensional yang amalannya adalah riba pun diharuskan, dengan syarat tidak redha atau berpuashati dengan business tersebut. Bahkan orang Islam yang bekerja di bank konvensional mesti berusaha mengubah majikan mereka kepada menguruskan hal kegiatan perniagaannya pada perkara yang diharuskan oleh syarak. Wallahua`lam.

Sumber: Bersama Dato Dr Harun Din

0 comments:

Post a Comment