Sahabat Sejati

Monday, 16 January 2012

Samakah pajak gadai Islam, bukan Islam?


Soalan:

Bergolok-gadai adalah amalan lumrah dalam masyarakat di kalangan mereka yang sering menghadapi masalah perbelanjaan kehidupan yang mendesak. Sekarang diperkenalkan pajak gadai Islam. Saya pernah melakukan pemajakan barang isteri (emas) di pajak gadai Islam. Tetapi saya rasa, sama sahaja dengan pajak gadai bukan Islam. Apakah pokok perbezaan ketara antara yang Islam dengan tidak Islam? Mohon penjelasan.

Jawapan:

POKOK perbezaan antara kedua-duanya, amat jelas.

Antaranya, Pertama; Pajak gadai Islam diharuskan Allah untuk diamalkan. Bermuamalah dengannya diberi pahala. Sedangkan pajak gadai konvensional, tidak syarie dan tidak diharuskan bermuamalah dengannya. Bukan sahaja tidak diberi pahala, malah mendapat dosa.

Kedua; Ar-Rahnu berbarakah. Rasulullah saw bermuamalah dengannya. Ia adalah sunnah. Mencontohi Rasulullah saw dengan beramal mengikut sunnahnya adalah amalan yang berbarakah.

Ketiga; Keperluan umat Islam kepada amalan ar-Rahnu, adalah suatu tuntutan syarak bagi memenuhi kehendak ummah. Kerana itu, orang yang turut serta menghidupkan amalan ini memberi ruang berta`awun, bagi mengatasi masalah yang timbul.

Gadaian di dalam Islam disebut ar-Rahnu. Ianya istilah al-Quran dan as-Sunnah.

Firman Allah SWT (mafhumnya): “Dan jika kamu berada dalam musafir (lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh), sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang (orang yang memberi hutang). Kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang (dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian), maka hendaklah orang (yang berhutang) yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu (wahai orang-orang yang menjadi saksi) menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. Dan sesiapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan (ingatlah), Allah sentiasa Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.” (al-Baqarah: 283)

Dalam sunnah sendiri amat jelas. Rasulullah saw beramal dengan gadaian. Seperti yang diceritakan dalam sebuah hadis (mafhumnya): “Aishah r.ha menceritakan bahawa baginda pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi setelah mengambil 30 gantang gandum daripadanya.” (Riwayat al-Bukhari)

Ulama Islam telah berijmak bahawa gadaian adalah salah satu instrumen muamalah Islam yang diharuskan. Sistem gadaian Islam adalah sistem yang menjamin keadilan.

Pemegang pajak tidak mengenakan faedah (riba) kepada pemberi pajak. Malah mengenakan upah menyimpan barang yang dipajak, termasuk menjamin keselamatan barangan tersebut.

Sekiranya pemberi pajak tidak dapat menebus barangnya dalam masa yang dijanjikan, pemegang pajak terpaksa melupuskan barangan tersebut, kerana hendak mendapat wangnya yang sudah diberikan kepada pemberi pajak.

Jika dengan penjualan barangan tersebut wangnya itu lebihan harganya daripada yang patut diambil pemegang pajak, maka wang bakinya hendaklah diberikan kepada pemberi pajakan.

Barangan yang disimpan oleh pemegang pajakan, jika hendak dilelong, hendaklah diberitahu kepada pemberi gadaian dan dia boleh hadir untuk mendapat maklum berapakah harga lelongannya bagi tujuan perkiraan, berapa jumlah yang akan dipulangkan kepadanya.

Segala-galanya telus dan berlaku redha-meredhai tanpa sebarang penipuan seperti yang pernah berlaku kepada sistem yang lain. Wallahua`lam.

Sumber: Bersama Dato Dr Harun Din

0 comments:

Post a Comment