Sahabat Sejati

Tuesday, 23 March 2010

Secebis nasihat


Sesungguhnya manusia dihadirkan ke dunia adalah semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT, iaitu dengan mematuhi segala perintah dan meninggalkan segala larangan-Nya. Sesungguhnya itulah matlamat utama. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran:
“Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada-Ku.” (Adz-Zariyat: 56).

Seseorang yang mengaku beriman dan bertaqwa hendaklah mengikhlaskan diri dalam melakukan ketaatan. Ini bermakna mentaati semua perintah Allah SWT tanpa persoalan yang remeh dan alasan yang temeh, dalam erti kata lain mencari jalan untuk melepaskan diri dari perintah syarak.
Daripada Abu Hurairah Abd al-Rahman ibn Sakhar radhiyallaahu ‘anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda,

“Apa yang aku larang kamu daripadanya, hendaklah engkau jauhkan diri daripadanya. Apa yang aku perintahkan kamu terhadapnya, maka hendaklah kamu lakukan ia dengan sepenuh kemampuan kamu. Sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu, mereka menjadi binasa disebabkan oleh banyak persoalan mereka, serta khilaf perselisihan terhadap Nabi-nabi mereka” (Hadith riwayat al-Bukhari dan Muslim]

Apabila manusia berhati tulus, bersih maka ia tentu dicintai Allah SWT. Sebaliknya bilamana manusia memenuhkan dirinya dengan kesombongan serta melanggar batas-batas yang telah digariskan agama, maka ia akan menimbulkan kemurkaan Allah SWT. Lantas yang demikian itu akan menerbitkan titik-titik penyesalan di kemudian hari.

Semestinya setiap muslim dapat membezakan antara perbuatan yang baik dan tidak baik. Apakah perbuatan-perbuatan yang dapat menghadirkan bunga-bunga bahagia serta perbuatan-perbuatan yang mengundang sengsara, lalu menyesakkan dada.

“Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya serta takut dan bertaqwa kepada-Nya maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.” (An-Nuur: 52).

Firman Allah SWT seterusnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, maka bagi mereka ke ampunan dan pahala yang besar.” (Al-Mulk: 12).

Demikianlah, ganjaran bagi mereka yang mentaati dan mematuhi perintah Allah SWT. Mereka menahan diri mereka dari runtunan hawa nafsu yang sentiasa mengajak ke arah kerosakan.

Ingatlah

Namun, manusia sememangnya sentiasa lalai, alpa terhadap sesuatu yang boleh membinasakan dan memudaratkannya. Kadang-kadang tanpa sedar mereka mendekatinya.

Umpama musafir yang berjalan di dalam kegelapan tanpa suluhan cahaya, pastilah ia tidak mengetahui halangan yang merintangi di hadapan. Maka tanpa disedari ia tentu akan melanggarnya. Justeru Allah SWT menurunkan Al-Quran melalui Rasul sebagai panduan. Petunjuk Al-Quran adalah seumpama cahaya yang terang benderang. Pembeza antara yang benar dan salah, penyuluh jalan yang lurus dan menyelamatkan.

Oleh itu marilah kita kembali kepada petunjuk Al-Quran. Mudah-mudahan dengan keberkatannya yang lupa menjadi ingat, yang ingkar menjadi taat. Seterusnya kembali kepada Allah SWT dalam keadaan redha dan diredhai.

“Jika kamu berada di petang hari janganlah menunggu waktu pagi, jika kamu berada di pagi hari janganlah kamu menanti waktu petangnya. Gunakanlah waktu sihatmu untuk hari-hari sakitmu, gunakan waktu hidupmu untuk menghadapi kematianmu.” (Riwayat Bukhari).

0 comments:

Post a Comment