Sahabat Sejati

Monday, 26 March 2018

Hadis kelebihan bulan Rejab, berhati-hati sebelum menyebarkannya

Kedatangan bulan Rejab sangat dinantikan kerana ia termasuk di antara 4 bulan haram yang di muliakan di dalam Islam. Imam Ibnu Rajab al-Hanbali menjelaskan, maksud Rejab ialah agung (Lata'if al-ma'arif, hlm. 117). Oleh sebab itu, bulan Rejab adalah bulan yang agung dan mulia. Antara keistimewaan bulan Rejab ialah berlakunya peristiwa Isra' dan Mikraj yang menurut majoriti ulama' ia berlaku pada 27 Rejab.

Bangsa arab sejak zaman sebelum Islam juga memuliakan bulan Rejab sehingga mereka menjadikannya sebagai perayaan. Di zaman jahiliyah bulan Rejab ini di kenali dengan “Rejab Mudhar”, untuk membezakan dari “Rejab Rabi’ah”, Rasulullah saw menjelaskan perbezaan ini bahwa Rejab Mudhar adalah di antara Jumadil Thani dan Sya’ban, adapun Rejab Rabi’ah antara Sya’ban dan Syawal.

Tidak terdapat satu hadis yang sahih mengkhususkan bulan Rejab dengan sesuatu kelebihan, melainkan hadis Hasan yang menyebut Nabi saw banyak berpuasa dalam bulan Sya’ban. Apabila ditanya tentang tindakan Nabi itu, baginda menyatakan: “Kerana Sya’ban itu bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia yang berada di antara Rejab dan Ramadhan.” Dari hadis ini (sebahagian orang) memahami bulan Rejab juga ada kelebihan.

'Ata; seorang ulama tabi'in menjelaskan, Nabi Muhammad saw melarang daripada berpuasa penuh sebulan bulan Rejab agar ia tidak dijadikan sebagai perayaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Arab Jahiliyyah (Ibnu Rajab, Lata'if al-ma'arif, hlm. 11). Ibnu Hajar al-'Asqalani menjelaskan, "Larangan daripada berpuasa sebulan penuh pada bulan Rejab adalah berkaitan dengan individu yang melakukannya kerana terpengaruh dengan amalan orang Arab jahiliyyah yang begitu mengagungkan bulan Rejab.

Tetapi jika seseorang itu berpuasa sunat sama seperti bulan lain tanpa menganggap puasa bulan Rejab adalah lebih utama daripada bulan lain, tidak mengkhususkan puasa hari tertentu bulan Rejab bagi mendapat ganjaran tertentu, maka amalan itu tidak menjadi kesalahan. Begitu juga dengan individu yang menghidupkan malam bulan Rejab dengan beribadah sebagaimana dia beribadah pada malam bulan lain. Tetapi jika seseorang beribadah sunat hanya pada bulan Rejab sahaja dengan anggapan ia khusus untuk bulan Rejab, maka ia adalah amalan yang dilarang." (Tabyin al-'ajab, hlm. 49).

Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani menjelaskan tujuan beliau mengarang risalah yang bertajuk 'Tabyin al-'ajab bi ma warada fi fadhl Rajab' : "Telah berulang-ulang soalan yang dikemukakan tentang kelebihan bulan Rejab, tentang berpuasa dan solat sunat padanya. Serta untuk menjelaskan yang mana hadis yang sahih dan yang palsu." Kesimpulan daripada analisa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hajar ialah, "Langsung tidak terdapat hadis sahih yang boleh dijadikan hujah tentang kelebihan bulan Rejab, puasa sunat khusus Rejab, juga solat sunat qiyamullail khusus Rejab...namun begitu terdapat sebahagian ulama yang membenarkan menerima hadis yang menjelaskan tentang kelebihan bulan Rejab walaupun hadis itu daif, tetapi tidak boleh diterima jika ia hadis mauduk."

Berhati-hati sebelum menyebarkannya

Namun demikian, dalam keghairahan kita berkongsi hadis-hadis berkaitan kelebihan bulan-bulan Islam seperti Rejab, Muharam, Ramadhan dan sebagainya, janganlah kita lupa terlebih dahulu untuk memastikan akan kesahihannya. Mengambil sikap berhati-hati kerana dibimbangi sekiranya apa yang kita sebarkan itu adalah hadis palsu (rekaan) yang tiada langsung kaitan dengan lafaz Rasulullah saw. Maka ia termasuk di dalam perbuatan dusta ke atas baginda.

Peringatan yang sangat jelas kepada kita bahawa berdusta ke atas nama Rasulullah saw bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan. Malah ia adalah suatu perkara besar yang sewajarnya dielakkan oleh sesiapa jua. Ingatlah ancaman yang dijanjikan kepada mereka yang berdusta ke atas nama baginda saw, iaitu sesuatu yang amat dahsyat, bakaran api neraka.

Antara kelebihan bulan Rejab dan amalan khusus padanya yang bersumberkan laporan/hadis PALSU ialah:

1. Hendaklah kamu memuliakan bulan Rejab nescaya Allah muliakan kamu dengan seribu kemuliaan di hari Qiamat Laporan ini palsu kerana ia direka oleh seorang pelapor hadis yang dilabel oleh ulama hadis sebagai seorang pembohong iaitu Abu al-Barakat Hibatullah ibn al-Mubarak al-Saqati.

2. Bulan Rejab Bulan Allah, Bulan Syaaban bulanku, dan bulan Ramadhan bulan umatku. Laporan ini palsu kerana ia direka oleh seorang pelapor hadis yang dilabel oleh ulama hadis sebagai seorang pembohong iaitu Abu Bakar Muhammad bin Hasan al-Naqqash. Dalam rantaian pelapor hadis ini juga terdapat individu yang tidak dikenali seperti al-Kassa'i.

3. Kelebihan bulan Rejab dari segala bulan seperti kelebihan Quran atas segala zikir. Laporan ini palsu kerana ia direka oleh seorang pelapor hadis yang dilabel oleh ulama hadis sebagai seorang pembohong iaitu Abu al-Barakat Hibatullah ibn al-Mubarak al-Saqati.

4. Sesiapa berpuasa tiga hari pada bulan Rejab, Allah menuliskan untuknya pahala berpuasa sebulan. Sesiapa yang berpuasa tujuh hari ditutup baginya tujuh pintu neraka. Sesiapa berpuasa lapan hari, Allah membuka baginya lapan pintu syurga. Sesiapa berpuasa setengah bulan Rejab, Allah menuliskan untuknya memperoleh keredaanNya, sesiapa yang ditulis baginya keredaanNya, orang itu tidak akan diazab. Sesiapa yang berpuasa sebulan Rejab, Allah akan menghisab orang itu di padang Mahsyar dengan hisab yang mudah. Laporan ini palsu kerana ia direka oleh seorang pelapor hadis yang dilabel oleh ulama hadis sebagai seorang pembohong iaitu Aban bin Abi 'Iyash. Laporan-laporan lain yang menjelaskan kelebihan berpuasa mengikut bilangan hari di bulan Rejab juga laporan palsu, antaranya direka oleh Uthman bin Matar, Harun bin 'Antarah, dan Farrat bin al-Sa'ib.

5. Sesiapa sembahyang maghrib pada hari pertama bulan Rejab, kemudian selepas itu dia bersembahyang sunat 20 rakaat dengan sepuluh kali salam, setiap rakaat dibaca surah al-Fatihah dan selepas itu membaca surah al-Ikhlas sekali, adakah kamu tahu pahalanya? Laporan ini palsu kerana ia direka oleh seorang pelapor hadis yang dilabel oleh ulama hadis sebagai seorang pembohong iaitu al-Husayn bin Ibrahim. Terdapat laporan palsu lain yang direka menjelaskan kelebihan tertentu jika bersembahyang sunat dengan bilangan rakaat tertentu dengan bacaan tertentu pada bulan Rejab. Antara individu lain yang bertanggungjawab membuat laporan palsu tersebut ialah Ali bin Abdullah bin Jahdam, Aban bin Abi 'Iyash. Sembahyang tersebut juga diistilahkan sebagai sembahyang sunat Ragha'ib.

6. Bersedekah pada bulun Rejab dijauhkan Allah daripada api neraka. Laporan ini palsu kerana ia direka oleh seorang pelapor hadis yang dilabel oleh ulama hadis sebagai seorang pereka hadis iaitu Aban bin Abi 'Iyash. 

 7. Abu Muhammad Al- Khallal, Ad-Dailami, Al-Ashbahani meriwayatkan dari Mansor bin Yazid Al-Asadi, dari Musa bin ‘Imran, dari Anas bin Malik r.a. bahawa Rasulullah saw bersabda: “Bahawasanya di dalam Syurga ada sebuah sungai yang dipanggil Rejab, airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu, barangsiapa berpuasa sehari sahaja dari bulan Rejab nescaya Allah memberinya minum dari sungai itu”. Kata Az-Zahabi: Mansor bin Yazid tidak dikenali orangnya dan khabarnya (Hadisnya) adalah Batil.

5. Hadis mengenai kelebihan solat-solat tertentu: “Sesiapa yg bersembahyang maghrib pada malam pertama di bulan Rejab kemudian bersembahyang 20 rakaat selepasnya, dia membaca di setiap rakaat surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas sekali dengan sepuluh kali salam, nescaya Allah menjaga dirinya, keluarganya, hartanya dan anaknya, dan diselamatkan dari azab kubur, dan dia akan melalui sirot seperti kilat tanpa dikenakan hisab dan azab”.

Sumber : Fatawa Syeikh Athiyyah Saqr. 

Kesimpulan. 

1. Para ulama hadis diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Taimiyyah dan lain-lain menyatakan bahawa tidak ada hadis yang sahih tentang kelebihan bulan rejab secara khusus melainkan ia adalah termasuk di antara bulan-bulan haram. 

2. Adapun berpuasa di bulan rejab hukumnya sunat sebagaimana yang difatwakan oleh Syeikh Atiyyah Saqr kerana ia termasuk di dalam bulan-bulan haram dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Umamah Al-Bahili tentang puasa tersebut. 

3.Kita perlu berhati-hati dalam menukilkan hadis-hadis kerana dibimbangi kita mendustai Rasulullah saw.

Diriwayatkan daripada al-Mughirah r.a katanya: Aku mendengar Rasulullah saw pernah bersabda: "Sesungguhnya pendustaan terhadapku adalah tidak sama dengan pendustaan yang dilakukan terhadap seseorang kerana orang yang sengaja mendustakanku akan disediakan baginya azab dari api Neraka. [Bukhari, Kitab Jenazah no 1209, Muslim, Mukaddimah no 9, Tirmidzi, Kitab Jenazah no 921, Ahmad Juzuk 4/245 & 252] 

Rujukan:
1. Ahsanul Kalam fit Fatawa Wal ahkam, Syeikh Athiyyah Saqr Jil 3, ms 65, 443, 476

2. Lathoiful Maarif, Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali ms 217- 235

3. Kasyful Khafa’, Syeikh Ismail Ajluuni

4. Tahzirul Muslimin minal Ahadis Al maudhuah, Muhammad bin Al Basyir Al-Azhari

5. Al-ahkam.net

6. Tanzihus Syariah…, Syeikh Ibnu Iraq Al-Kannani.

Wallahua`lam.

1 comments:

paridah said...

Assalam ustaz moga sht sjhtra sekluarga...moga kita berhati hati dlm mempercayai hadis yg meragukn n tidak benar

Post a Comment