Sahabat Sejati

Thursday, 3 March 2016

Solatullah-wa-salamuhu-ala-Rasulillah (8)


Abdul Mutalib memilih Aminah binti Wahab bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab untuk dijadikan isteri Abdullah. Aminah ketika itu merupakan salah seorang wanita terkenal dalam kalangan Quraisy, samada secara nasab mahupun kedudukannya di tengah masyarakat. Ayahnya tergolong sebagai pemimpin Bani Zuhrah samada secara nasab mahupun kehormatan diri. Bersamanya, Abdullah membina sebuah rumah tangga kecil di Mekah.

Tidak lama setelah pernikahan, Abdul Mutalib mengutus Abdullah ke Madinah untuk menghimpunkan kurma bagi keluarga mereka. Namun begitu, setibanya di Madinah, Abdullah meninggal. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahawa Abdullah melakukan perjalanan dagang ke Syam. Ketika itu, dia bergabung dengan rombongan pedagang Quraisy. Tatkala singgah di Madinah, dia mengalami sakit teruk dan meninggal di sana.

Abdullah dimakamkan di rumah Nabighah al-Ju'dy. Sewaktu meninggal, dia berumur 25 tahun. Dia meninggal sebelum kelahiran Rasulullah saw. Ini menurut kebanyakan sejarawan dan ada pendapat lain yang menyebutkan bahawa dia meninggal dua bulan selepas kelahiran anaknya itu.(1) Berita kematian Abdullah sampai ke Mekah, Aminah meratapi dengan memakai pakaian serba usang, lantas membaca syair.(2)

Telah meninggal seorang anak Bani Hasyim di sisi Buthha`
Menempati liang lahad nun jauh di sana
Disambutnya pelbagai cita-cita yang terpancang di langit Mekah
Tiada seorang pun pernah meninggalkan kesan sehebat dirinya
Pada senja hari mereka membawa pulang kain alas tidurnya
Beramai-ramai digenggam oleh semua temannya
Melambunglah kini segala cita dan keraguannya
Tapi limpahan kasih sayangnya tidak akan dilupakan

Harta warisan yang ditinggalkan Abdullah ialah lima ekor unta, sekumpulan kambing dan seorang hamba perempuan dari Habsyah bernama Barakah yang memiliki nama gelaran Ummu Aiman. Barakah inilah wanita yang pernah mengasuh Rasulullah saw.(3)

Rujukan:
(1) Ibnu Hisyam, al-Sirah al-Nabawiah, jil. i, hal. 156 dan 158; Muhammad al-Ghazzali, Fiqh al-Sirah, hal. 45  dan Muhammad Sulaiman Salman al-Mansyurfuri, Rahmah li al-`Alamin, jil. ii, hal. 91.

(2) Muhammad Ibnu Saad, al-Thabaqat al-Kubra, jil. i, hal. 62.

(3) Abdullah Ibnu Muhammad al-Najdy Alu Syeikh, Mukhtashar Sirah al-Rasul, hal. 12; Ibnu Jauzy, Talqih Fuhum Ahl al-Atsar, hal. 4 dan Sahih Muslim, jil. ii hal. 96. 

(Adaptasi daripada al-Rahiq al-Makhtum oleh Syeikh Sofiyurahman al-Mubarakfuri, terbitan Kemilau Publika Sdn Bhd)

Bersambung...

2 comments:

paridah said...

Assalam kehilangan suami amat dirasai Siti Aminah yang meratapi dgn bersyair indah Raullullah saw menjadi yatim ditinggalkan ayahandanya Abdullah Abd.Mutakib.

Nazihah@Jiha said...

refresh balik. Alhamdulillah..

Post a Comment