Sahabat Sejati

Saturday, 4 October 2014

PANDUAN QURBAN, AQIQAH DAN KHITAN - IBADAH YANG AMAT DIGALAKKAN


Tajuk : PANDUAN QURBAN, AQIQAH DAN KHITAN - IBADAH YANG AMAT DIGALAKKAN
Penyusun : Muhammad Husnan Karim
Penerbit : Berlian Publications Sdn Bhd
Mukasurat : 256
Harga : RM14.00

Dalam buku ini dihuraikan secara terperinci segala masalah yang berkaitan dengan tiga bentuk amalan yang telah menjadi kelaziman kaum muslimin dari dahulu hingga sekarang. Tiga ibadah yang kami maksudkan ialah: ibadah qurban, aqiqah dan berkhitan. Walaupun ketiga-tiga ibadah ini sunat hukumnya, tetapi ketiga-tiganya mempunyai hikmah yang besar dan ganjaran yang hebat.

Benar, mereka mengkhitankan anak-anak mereka, tetapi hal itu mereka lakukan tidak disertai dengan penghayatan terhadap makna khitan. Mereka merasa cukup dengan membawa anak mereka ke klinik dan membayar upah sekian ringgit, lalu selesai. Mereka tidak pernah mencuri tahu makna apa yang ada di sebalik khitan itu, sehingga mereka tidak peduli dengan aspek spiritual dan sosial dari berkhitan itu.

Demikian pula halnya dengan aqiqah. Bahkan mungkin ada sesetengah orang yang menganggap aqiqah sebagai sesuatu yang melanggar prinsip ekonomi, sebagai penghamburan wang untuk sesuatu yang tidak nyata manfaatnya. Atau ada pula orang malah mengganti aqiqah itu dengan berpesta ria menyambut kelahiran bayi yang tidak boleh kita temukan dasarnya dalam agama.

Buku ini disusun berdasarkan keperluan praktikal tersebut. Yakni di samping memberi gambaran tentang berkhitan dan aqiqah juga seboleh mungkin mengungkap hikmatut tasyri' berkhitan dan aqiqah. Namun demikian, kami berusaha untuk tidak melupakan dimensi keilmuan dengan tetap menampilkan khazanah pemikiran Islam dalam masalah berkhitan dan aqiqah. - Penyusun 

KANDUNGAN BAHAGIAN 1: SEJARAH QURBAN
- Asal-Usul Qurban
- Qurban Pada Masa Nabi Adam A.S.
- Qurban Pada Masa Nabi Ibrahim A.S.
- Qurban Pada Masa Nabi Musa A.S.

TUJUAN BERQURBAN

BAHAGIAN 2: QURBAN, FADHILAT DAN HUKUMNYA
- Pengertian Qurban
- Fadhilat Berqurban
- Hukum Berqurban

HAIWAN QURBAN
- Buta Sebelah Matanya
- Pincang
- Sakit
- Kurus
- Berkudis
- Taula'
- Tanggal Giginya

MENUNGGANG HAIWAN QURBAN PENYEMBELIHAN
- Dasar Penyembelihan
- Rukun Dan Syarat Menyembelih
- Waktu Penyembelihan
- Hal-Hal Yang Disunatkan Ketika Menyembelih
- Alat Menyembelih
- Penyembelihan Dengan Alat Moden
- Sembelihan Janin

DAGING QURBAN

BAHAGIAN 3: BEBERAPA KEMUSYKILAN TENTANG QURBAN
- Haiwan Yang Boleh Dijadikan Qurban
- Manakah Yang Lebih Afdhal?
- Haiwan Qurban Yang Gemuk, Cantik Dan Bertanduk
- Boleh Berqurban Dengan Haiwan Jantan Atau Betina
- Haiwan Qurban Tidak Boleh Yang Bercacat
- Umur Haiwan Yang Dapat Dijadikan Qurban

BAHAGIAN 4: MATLAMAT BERQURBAN
- Dasar Berqurban
- Mengikhlaskan Niat Kerana Allah
- Haiwan Qurban Yang Memenuhi Syarat
- Tidak Mencukur Bulu Dan Tidak Memootong Kuku
- Menyembelih Mengikut Syariat
- Cara Menyembelih Qurban
- Dilarang Menjual Daging Qurban
- Berbuka Puasa Dengan Daging Qurban

BAHAGIAN 5: BILANGAN HAIWAN QURBAN
- Satu Qurban Untuk Satu Keluarga
- Qurban Atas Nama Orang Yang Sudah Mati
- Qurban Gotong Royong
- Berqurban Dengan Cara Menabung

BAHAGIAN 6: AQIQAH
- Pengertian Aqiqah
- Dalil Disyariatkan Aqiqah
- Hukum Aqiqah
- Haiwan Untuk Aqiqah
- Pesta Aqiqah

BAHAGIAN 7: 'ATIRAH, FARA' DAN NAZAR
- Pengertian 'Atirah
- Pengertian Fara'
- Hukum Penyembelihan 'Atirah Dan Fara'

NAZAR
- Pengertian Nazar

BAHAGIAN 8: BERKHITAN
- Pengertian Khitan
- Dalil Pensyariatan Berkhitan
- Hukum Berkhitan
- Yang Dipotong Ketika Mengkhitan Anak Lelaki
- Yang Dipotong Ketika Mengkhitan Anak Perempuan
- Waktu Berkhitan
- Orang Yang Mengkhitan
- Pesta Berkhitan

BAHAGIAN 9: HIKMAH BERQURBAN SETIAP PERISTIWA BERLAKU ADA HIKMAHNYA
- Qurban Yang Dibakar
- Qurban Penebus Dosa
- Qurban Untuk Keselamatan

BAHAGIAN 10: HIKMAH AQIQAH DAN BERKHITAN

"Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan"

0 comments:

Post a Comment