Sahabat Sejati

Wednesday, 2 October 2013

Perahu kebahagiaan


Prof. Dr Yusuf al-Qardhawi mengatakan di dalam bukunya:
“Yang mesti dimiliki oleh umat ini ialah sebuah perahu yang sama seperti perahu Nabi Nuh. Dengan perahu ini, Allah akan menyelamatkan umat manusia daripada kebinasaan total.” (Tamadun Islam Alternatif Masa Depan)

Apakah yang dimaksudkan dengan perahu penyelamat itu?

Perahu penyelamat itu adalah mengikut risalah Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dengan kata lain, melakukan segala titah perintah-Nya dan meninggalkan segala tegahan-Nya.

Berkata Luqman al-Hakim:
“Dunia ini adalah lautan yang dalam dan telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya, oleh kerana itu sediakanlah perahu untuk belayar di atasnya, perahu tersebut ialah taqwa kepada Allah.”

Taqwa adalah tingkat tertinggi bagi orang yang beriman. Ia bukan sekadar keperluan, bukan juga sekadar kelengkapan, tetapi ia adalah keharusan bagi mereka yang mahu meraih kebahagiaan dan ketenangan. Itulah kunci sejati yang membuka pintu keduanya. Bukan hanya kebahagiaan di dunia yang sementara ini malahan memberikan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak.

Rebutlah kebahagiaan yang sejati...

"Dan barang siapa yang bertaqwa kepada ALLAH nescaya DIA akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.” (at-Thalaq: 2-3)

0 comments:

Post a Comment