Sahabat Sejati

Thursday, 2 February 2017

Solatullah wa salamuhu 'ala Rasulillah (24)

Sambungan daripada : Solatullah wa salamuhu 'ala Rasulillah (23) di bawah tajuk besar (PERINGKAT KELAHIRAN HINGGA USIA 40 TAHUN, SEBELUM MENJADI NABI)

foto hiasan ~ sumber

Menghadiri Hilful Fudhul

Penyelesaian dari Perang Fijar ialah Hilful Fudhul (sebuah perjanjian gencatan senjata) pada salah satu bulan haram iaitu Zulkaedah. Perjanjian ini dipelopori oleh beberapa buah kabilah Quraisy iaitu Bani Hasyim, Bani Mutalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab dan Taim bin Murrah.

Semua pihak yang terlibat berkumpul di rumah Abdullah bin Jad`am at-Taimy kerana faktor usia dan ketokohannya. Mereka semua berjanji dan bersepakat agar jangan sampai ada penduduk Mekah maupun bangsa lain yang dizalimi di Mekah. Jikalau ianya terjadi, maka mereka semua akan berdiri membela orang yang dizalimi itu. Meraka akan bersama-sama memusuhi pihak yang menzalimi hingga kezalimannya terbalas setimpal.

Rasulullah saw datang dan menyaksikan secara langsung perjalanan perjanjian tersebut. Ketika Allah telah memuliakan baginda dengan risalah Islam, baginda mengulas kembali tentang perjanjian tersebut, "Sesungguhnya aku telah menyaksikan sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jad`an, ia perjanjian yang lebih aku sukai daripada keldai terbaik. Andaikata aku diundang untuk menghadiri perjanjian itu pada masa kini (zaman Islam), pasti aku mendatanginya."(1)

Kesan daripada perjanjian ini wujud keinginan untuk menghapuskan nafsu jahiliah yang ditimbulkan oleh fanatisme kesukuan. Ada yang mengatakan bahawa, sebab diadakan Hilful Fudhul adalah kerana kedatangan seorang lelaki dari Zubaid di Mekah dengan membawa barang dagangan. Barang dagangan itu dibeli oleh Ash bin Wail al-Sahmy, namun Ash berusaha untuk tidak membayarnya.

Maka, lelaki itu meminta bantuan kepada beberapa suku Quraisy iaitu Abdud Dar, Makhzum, Jumuh, Sahm dan Ady tetapi mereka tidak mempedulikannya. Lelaki itu lantas menaiki bukit Abu Qubais, membaca syair-syair yang menggambarkan kezaliman yang dia alami dengan suara lantang.

Ketika itu, Zubair bin Abdul Mutalib melintas, Zubair lalu bertanya kehairanan kepada orang ramai, "Bagaimana boleh ada orang yang tertinggal (masih juga dizalimi setelah selepas perang)?" Pertanyaan pedas itu mendorong pihak-pihak yang disebut sebagai pelopor Hilful Fudhul tadi untuk berkumpul mengadakan Hilful Fudhul. Setelah isi-isi perjanjian disahkan, mereka mendatangi Ash bin Wail dan menuntutnya agar memenuhi hak lelaki tadi.(2)   

Rujukan:

(1) Ibnu Hisyam, al-Sirah al-Nabawiah, jil. 1, hal. 1 dan 113, 135 dan Abdullah bin Muhammad al-Najdy, Mukhtashar Sirah al-Rasul, hal. 30-31.

(2) Abdullah bin Muhammad al-Najdy, Mukhtashar Sirah al-Rasul, hal. 30-31.

(Adaptasi daripada: Ar-Rahiq al-Makhtum oleh Syeikh Sofiyurahman al-Mubarakfuri, terbitan Kemilau Publika Sdn Bhd)

Bersambung...

1 comments:

Post a Comment