Sahabat Sejati

Sunday, 18 February 2018

Hukum Memakan Tupai


Ulama berselisih pendapat tentang hukum makan tupai. Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahawa makan tupai hukumnya halal. Sementara sebahagian ulama berpendapat haramnya tupai, karena haiwan ini mengigit dengan taringnya.

Pendapat kedua ini merupakan pendapat Mazhab Hanafi dan sebahagian ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. Sementara Malikiyah berpendapat makruh. Pendapat yang lebih kuat adalah boleh, sebagaimana yang ditegaskan Imam An-Nawawi dalam al-Majmu’, Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, Khalil dalam at-Taudhih, dan Al-Mardawi dalam al-Inshaf.

Dari Abu Tsa’labah bahawa Nabi saw melarang daripada memakan setiap binatang buas yang bertaring (Hadis riwayat Muslim). Perlu diketahui bahawa hadith ini mutawatir sebagaimana ditegaskan Imam Ibnu Abdil Barr dalam At-Tamhid (1/125) dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah dalam I’lamul Muwaqqi’in (2/118-119) Maksudnya “dziinaab” yakni binatang bertaring atau berkuku tajam untuk melawan manusia seperti serigala, singa, anjing, harimau, beruang, kera dan sejenisnya. Semua itu haram dimakan”. (Syarh Sunnah (11/234) oleh Imam Al-Baghawi.

Dalilnya adalah prinsip dasar hukum syariah Islam, bahawa “al-ashlu fi al-asy-yaa` al-ibaahah maa lam yarid dalil al-tahriim” (Hukum asal benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan). Imam Asy-Syaukani menjelaskan kaedah tersebut pada bahagian akhir bab tentang makanan, buruan dan sembelihan dengan mengatakan,”Berbagai ayat dan hadis yang disebut pada awal bab ini menunjukkan bahawa hukum asal benda adalah halal (al-ashlu al-hill). 

Sebilangan besar ulama’ menghukum dan memfatwakan tupai sebagai binatang yang halal dimakan. Oleh itu, memakan daging tupai itu adalah halal dan tidak memudaratkan kesihatan. Lebih-lebih lagi, tupai bukanlah binatang buas yang bertaring mahupun binatang yang hidup daripada dua alam seperti katak dan buaya. 

Dalam soal jawab ini, jelaslah bahawa tiada dalil yang mengharamkannya samada secara langsung ataupun tidak. Oleh itu, hukumnya kembali kepada hukum mubah, yakni harus untuk dimakan. Wallahu a`lam.

Sumber: Tranungkite

4 comments:

Warisan Petani said...

kebiasaan masyarakat kita tidak memakan daging tupai.

Nor Azimah said...

Eeii... Taknaklah.

saniah ibrahim said...

Assalamualaikum ustaz
Sedangkan arnab pun akak tak boleh nak makan ....
Kalau memang halal pun sekor tupai mana cukup ...kecil sangat.

Normala Saad said...

Aduh.. Rasa pelik pula nak makan tupai

Post a Comment