Sahabat Sejati

Tuesday, 29 December 2015

Solatullah wa salamuhu `ala Rasulillah (1)

Kita masih lagi berada di dalam bulan Rabiulawal yang diberkati. Bulan yang sarat dengan berbagai-bagai peristiwa besar yang tercatat di dalamnya. Di antaranya peristiwa agung iaitu kelahiran junjungan besar Rasulullah saw juga di dalam bulan ini. Dengan kelahiran ini maka bermulalah episod pancaran rahmat kepada semua manusia yang mengikuti jalan yang lurus, iaitu jalan Allah SWT. Malahan dicatatkan bahawa Rasulullah saw juga wafat di dalam bulan Rabiulawal ini. Tidak keterlaluan dikatakan selain menyambut kelahiran Rasulullah saw, kita juga sebenarnya turut mengingati akan tarikh kewafatan baginda. 

Tak kenal maka tak cinta. Meneladani Rasulullah saw merupakan satu faktor yang membuatkan hati kita meruntun untuk mencintai baginda. Kenalilah seluruh aspek kehidupannya dengan mempelajari sirahnya. Pada hakikatnya sirah nabawiah merupakan perbuatan yang jelas daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah saw kepada masyarakat. Dengan risalah ini Rasulullah saw mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya yang terang. Membebaskan manusia daripada perhambaan kepada sesama manusia, menuju kepada penyembahan semata-mata kepada Allah SWT. 

Marilah kita soroti peristiwa kelahiran baginda yang mulia sempena berada di bulan Rabiulawal ini. Nasab Nabi Muhammad saw sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, karangan Syeikh Sofiyurahman al-Mubarakfuri: 

Nasab Nabi Muhammad saw terbahagi menjadi tiga bahagian: 

1. Bahagian yang disepakati kesahihannya oleh pakar sejarah dan ahli nasab, iaitu daripada baginda hingga ke Adnan. 

2. Bahagian yang diperselisih oleh mereka yang mengambil sikap tawaquf (diam) mahupun yang mengambil sikap qaul (bercakap), iaitu tingkatan-tingkatan selepas Adnan hingga Nabi Ibrahim. 

3. Bahagian yang tidak diragui mengandungi maklumat yang tidak benar, iaitu daripada Ibrahim hingga ke Adam. Dipaparkan secara terperinci bahagian-bahagian tersebut: 

Bahagian 1: Muhammad – bin Abdullah – bin Abdul Mutalib (Syaibah) – bin Hasyim (Amru) – bin Abdul Manaf (Mughirah) – bin Qushay (Zaid) – bin Kilab – bin Murrah – bin Kaab – bin Luay – bin Ghalib – bin Fihr (digelar dengan sebutan Quraisy) – bin Malik – bin Nadhar (Qais) – bin Kinanah – bin Khuzaimah – bin Mudrikah (Amir) – bin Ilyas – bin Mudhar – bin Nizar – bin Maad – bin Adnan.(1) 

Bahagian 2: Ia adalah tingkatan-tingkatan selepas Adnan (hingga Ibrahim), iaitu: Adnan – bin Ad – bin Humaisa’ – bin Salaman – bin Aush – bin Bauz – bin Qumwal – bin Ubay – bin Awwam – bin Nasyid – bin Juza – bin Baldes – bin Yudlaf – bin Thabikh – bin Jahim – bin Nahisy – bin Makhy – bin Aidh – bin Abqar – bin Ubaid – bin Daa – bin Hamdan – bin Sanbar – bin Yutsrabi – bin Yahzan – bin Yalhan – bin Ur’awy – bin Aidh – bin Daisyan – bin Aishar – bin Afnad – bin Aiham – bin Musurahhar – Nahits – bin Zarah – bin Sammy - bin Mazzy – bin Audhah - bin Aram – bin Qaidar – bin Ismail – bin Ibrahim.(2) 

Bahagian 3: Tingkatan-tingkatan di atas Ibrahim, iaitu: Ibrahim – bin Tarih (Azar) – bin Nahur – bin Saru’ (Sarugh) – bin Ra’u – bin Falikh – bin Abir – bin Syalikh – bin Arfakhsyad – bin Sam – bin Nuh – bin Lamik – bin Matusyalakh – bin Akhnukh (ada yang menyebut namanya Idris) – bin Yared – bin Mahalail – bin Qainan – bin Anusyah – bin Syaits – bin Adam.(3) 

Kelahiran Insan Termulia 

Penghulu para nabi; Nabi Muhammad saw dilahirkan daripada Bani Hasyim di Mekah pada Isnin pagi, 9 Rabiulawal pada tahun Peristiwa Gajah atau setelah berlalu 40 tahun pemerintahan Kisra Anusyirwan di Parsi. Ia bertepatan dengan tarikh 20 atau 22 April tahun 571M, sebagaimana disimpulkan oleh ulama ternama Muhammad Sulaiman al-Mansyufuri dan pakar ilmu falak Mahmud Pasha.(4) 

Ibnu Saad meriwayatkan, ibu baginda iaitu Aminah berkata: “Ketika aku melahirkannya , daripada kemaluanku memancarlah cahaya yang menerangi istana-istana Syam.” Imam Ahmad juga meriwayatkan daripada Irbadh bin Sariyah penyataan yang tidak jauh berbeza.(5) 

Bahkan ada riwayat yang menyatakan, tanda-tanda kenabian telah kelihatan semenjak baginda lahir, iaitu runtuhnya 14 tiang istana Kisra, padamnya api yang disembah oleh orang Majusi serta musnahnya gereja-gereja yang ada di sekitar tasik Sawa. Riwayat ini disampaikan oleh Baihaqi. Namun begitu, riwayat ini tidak disetujui oleh Muhammad al-Ghazali.(6) 

Tatkala baginda lahir, ibunya menyuruh seseorang menemui Abdul Mutalib untuk menyampaikan berita mengenai kelahiran cucunya. Segera Abdul Mutalib datang dengan penuh rasa bahagia, lantas membawa cucunya itu ke dalam Kaabah. Di situ dia memanjatkan doa dan kesyukuran kepada Allah. Abdul Mutalib menamakan cucunya itu dengan nama Muhammad, satu nama yang belum pernah dikenali sebelum itu oleh bangsa Arab. Muhammad dikhatankan oleh Abdul Mutalib pada hari ketujuh selepas kelahirannya, sebagaimana kebiasaan yang telah diamalkan orang Arab.(7) 

Wanita pertama yang menyusui baginda selepas ibunya ialah Tsuwaibah, hamba Abu Lahab, yang ketika itu juga sedang menyusui anak kandungnya sendiri bernama Masruh. Sebelum itu, Tsuwaibah pernah menyusui Hamzah bin Abdul Mutalib. Setelah menyusui baginda, Tsuwaibah juga menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumy.(8) 

Rujukan:
(1) Ibnu Hisyam, al-Sirah an –Nabawiah, jil. 1, hal. 1-2; Ibnu Jauzy, Talqih Fuhum Ahl al-Atsar, hlm. 5-6 dan Muhammad Sulaiman al-Mansyurfuri, Rahmah li al-`Alamin, jil. II, hal. 11-14 dan 52. 

(2) Syeikh Muhammad Sulaiman al-Mansyufuri menghimpunkan bahagian ini daripada garis nasab yang diriwayatkan oleh al-Kalby dan Ibnuu Saud setelah melakukan penelitian mendalam. Lihat Rahmah li al-`Alamin, jil. II, hal. 14-17. Dalam hal ini terdapat perbezaan yang ketara antara pelbagai rujukan sejarah. 

(3) Ibnuu Hisyam, al-Sirah an-Nabawiah, jil. I, hal. 2-4; Ibnuu Jauzy, Talqih Fuhum Ahl al-Atsar, hlm. 6; al-Thabary, Khulasah al-Siyar, hal. 6; dan al-Mansyurfuri, Rahmah li al-`Alamin, jil. II, hal. 18. Beberapa nama disebutkan dengan lafaz berbeza dalam rujukan-rujukan ini. Bahkan, ada rujukan yang tidak mencantumkan sebahagian nama. 

(4) Muhammad al-Khudari, Muhadharat Tarikh al-Umam al-Islamiyah, jil. I, hal. 62 dan Muhammad Sulaiman al-Mansyufuri, Rahmah li al-`Alamin, jil. I, hal. 38-39. Perbezaan pendapat para ulama dalam menetapkan tarikh kelahiran Nabi Muhammad pada bulan April disebabkan oleh kepelbagaian versi kalendar Masihi. 

(5) Abdullah bin Muhammadal-Najdy, Mukhtasar Sirah al-Rasul, hal. 12 dan Muhammad bin Saad, al-Thabaqat al-Kubra, jil I, hal. 63. 

(6) Muhammad al-Ghazali, Fiqh al-Sirah, hal. 46. 

(7) Ibnu Hisyam, al-Sirah al-Nabawiah, jil. I, hal. 159-160 dan Muhammad al-Khudari, Muhadharat Tarikh al-Umam al-Islamiyah, jil. I, hal. 62. Namun begitu, ada pendapat yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad saw dilahirkan dalam keadaan telah terkhatan – lihat Ibnu Jauzy, Talqih Fuhum Ahl al-Atsar, hlm. 4. Berhubung hal ini, Ibnuu al- Qayyim mengatakan dalam Zad al-Ma`ad jil. I, hal. 18, “Tidak ada hadis yang kuat mengenai hal ini (Nabi Muhammad lahir dalam keadaan telah khitan).” 

(8) Ibnu Jauzy, Talqih Fuhum Ahl al-Atsar, hlm. 4 dan Abdullah bin Muhammad al-Najdy, Mukhtasar al-Sirah al-Rasul, hal. 13. 

(Adaptasi daripada: Ar-Rahiq al-Makhtum oleh Syeikh Sofiyurahman al-Mubarakfuri, terbitan Kemilau Publika Sdn Bhd)

Bersambung... 

4 comments:

saniah ibrahim said...

Suka membaca sirah rasulullah ...
Allahummasalialasaidinamuhammad...

Kakzakie Purvit said...

Membaca sirah rasulullah pasti ada satu rasa dalam jiwa kita yg sukar ditafsirkan. Membayangkan betapa sedari dalam perut, ketika dilahirkan, ketika kanak-kanak sehinggalah kisah Jibril menyampaikan wahyu pertamanya dan kisah-kisah baginda dalam menyebarkan syiar Islam amat terkesan di hati kita. Ulanglah berapa kali pun macam dlm majlis maulid pasti kita tekun dan tak mengantuk mendengarnya walau kebanyakkannya kita dah tahu. Itulah hebatnya baginda. Allahumma solli ala Muhammad.

Normala Saad said...

Bagus perkongsian cerita ini Abu. Walau setua begini masih ada bahagian sejarah yang kak ketinggalan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW.

paridah said...

Assalam...perkongsian yg sgt menafaat buat menambah tahu tentang junjungan rasul saw yg mulia..

Post a Comment