Sahabat Sejati

Saturday, 26 September 2015

Sirah haji Rasulullah saw (2)

Foto hiasan (sumber)

Sambungan daripada artikel: Sirah haji Rasulullah saw (1)

Ali datang dari Yaman dengan membawa unta Rasulullah saw. Beliau mendapati Fatimah di kalangan mereka yang bertahallul, memakai pakaian yang bercelup (berwarna) dan memakai celak. Maka beliau menegur perbuatannya itu. Fatimah menjawab: "Sesungguhnya bapaku memerintahkanku melakukan ini." 

Dia (Jabir) berkata: Ali pernah bercerita di Iraq: Aku pergi menemui Rasulullah saw untuk menceritakan teguranku terhadap Fatimah disebabkan apa yang dia telah lakukan (bertahallul), di samping untuk meminta fatwa terhadap apa yang berlaku. Aku memberitahu baginda bahawa aku tidak bersetuju dengan tindakannya itu. Baginda bersabda: "Dia benar, dia benar. Apakah yang kamu katakan sewaktu mula mengerjakan haji?" Katanya: "Saya berkata; Ya Allah! Sesungguhnya aku berniat haji dengan apa yang diniatkan oleh Rasulullah saw." Sabda Baginda: "Sesungguhnya bersamaku ada binatang sembelihan maka janganlah kamu bertahallul."

Jabir menceritakan lagi: Jumlah orang yang mempunyai binatang sembelihan yang dibawa oleh Ali dari Yaman dan juga binatang sembelihan yang dibawa untuk Rasulullah saw ialah 100 ekor. Kata Jabir: Orang ramai semuanya bertahallul dan bercukur kecuali Nabi saw dan mereka yang memiliki binatang sembelihan. Pada hari Tarwiyyah(1) mereka menuju ke Mina dan bertalbiyah dengan talbiyah haji. Rasulullah saw menunggang tunggangannya. Di sana mereka bersembahyang Zohor, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Kemudian mereka tunggu seketika sehingga terbit matahari. Baginda mengarahkan supaya dibina khemah berbentuk kubah untuknya di Namirah. 

Lalu Rasulullah saw berjalan dan orang-orang Quraisy percaya baginda hanya akan wuquf di al-Masy`aral-Haram(2) sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Quraisy pada zaman jahiliyah. Tetapi Rasulullah saw terus bergerak sehingga sampai di Arafah. Di sana, Baginda mendapati kubah telah dibuat untuknya di Namirah. Baginda saw berada di situ sehingga tergelincir matahari. Baginda meminta supaya al-Qaswa` (unta baginda) dibawa dan dipersiapkan untuk ditunggang. Baginda saw pergi ke tengah-tengah lembah dan berkhutbah kepada orang ramai:

"Sesungguhnya darah-darah dan harta kamu haram(3) ke atas kamu sebagaimana haramnya hari ini, pada bulan ini di negeri ini. Ingatlah semua perkara jahiliyah sekarang berada di bawah kedua-dua tapak kakiku (ditinggalkan dan batil). Pertumpahan darah secara jahiliyah juga adalah batil. Sesungguhnya darah pertama di kalangan kita yang ditumpahkan secara batil ialah darah Ibnu Rabi`ah bin al-Harith yang telah menyusu di Bani Sa`ad dan dibunuh oleh Huzail. Riba jahiliyah juga adalah batil(4). Riba pertama yang aku batilkan ialah riba bapa saudaraku al-Abbas bin al-Mutholib. Sesungguhnya semua itu adalah batil dan tidak boleh diterima. Bertaqwalah kepada Allah dalam mengendalikan urusan wanita. Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka berdasarkan manah Allah. Kamu menghalalkan kemaluan mereka dengan menggunakan kalimah Allah. Hak kamu yang mesti mereka tunaikan ialah tidak membenarkan tempat tidur kamu dipijak oleh orang yang tidak kamu sukai. Sekiranya mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukakan. Hak mereka yang mesti kamu tunaikan ialah memberi rezeki dan pakaian dengan baik. Sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kamu sesuatu yang kamu tidak akan sesat selepasku jika berpegang dengannya iaitu Kitab Allah. Kamu semua akan ditanya tentangku, apakah jawapan kamu semua?" Mereka menjawab: "Kami menyaksikan bahawa sesungguhnya kamu telah menyampaikan, melaksanakan dan menasihatkan". Sabda Baginda sambil mengangkat jari telunjuknya kepada manusia dan menggerakkannya: "Ya Allah! Saksikanlah. Ya Allah! Saksikanlah (diulang sebanyak tiga kali)".

Nota kaki:

(1) Hari 8 Zulhijjah. 

(2) Pada zaman Jahiliyah, orang-orang Quraisy wuquf di al-Masy`ar al-Haram iaitu sebuah bukit di al-Muzdalifah yang dipanggil Quzah. Ada pendapat mengatakan bahawa al-Masy`ar al-Haram ialah keseluruhan Muzdalifah. Sedangkan semua orang Arab (selain Quraisy) melepasi sempadan Muzdalifah dan wuquf di Arafah. Dengan itu orang-orang Quraisy menyangka bahawa Rasulullah saw akan wuquf di al-Masy`ar al-Haram dan tidak melepasinya, mengikut adat kebiasaan mereka. Tetapi Rasulullah saw melepasinya hingga ke Arafah sebagai melaksanakan perintah Allah Ta`ala; Firman Allah yang bermaksud: "Kemudian bertolaklah kamu turun dari (Arafah) tempat bertolaknya orang ramai." (al-Baqarah: 199). Maksud orang ramai ialah semua orang ramai selain Quraisy. Di zaman Jahiliyah, kaum Quraisy wuquf di Muzdalifah kerana Muzdalifah termasuk Tanah Haram. Mereka mengatakan bahawa: "Kami adalah penduduk Tanah Haram dan tidak akan keluar daripadanya."

(3) Maksudnya: Ada kehormatan yang tidak boleh dicerobohi. (Penterjemah)

(4) Dibatal dan ditolak  

(Sumber: Kitab Fiqh al-Manhaji jilid 1 & 2)

Bersambung...  

0 comments:

Post a Comment